1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(18)'2009
  5. Розробка і наукове обґрунтування методологічних принципів побудови раціональної системи полігонних випробувань

Розробка і наукове обґрунтування методологічних принципів побудови раціональної системи полігонних випробувань

М. В. Бархударян , К. К. Кулагін , І. А. Нос , Б. О. Чумак
УДК 621.396.9.001.61
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Пропонується підхід щодо вирішення проблеми створення системної методології побудови раціональної системи полігонних випробувань (СПВ). Розглянуті критеріальні питання щодо визначеної системи, а також питання субоптимізації підсистем нижчого рівня ієрархії на основі декомпозиції системи вищого рівня. На основі системного підходу визначені основні напрямки рішення задачі вдосконалення СПВ як організаційно-технічної системи.
Ключові слова: система полігонних випробувань, критерій оптимізації, субоптимізація підсистем нижчого рівня, ієрархія, системний підхід, організаційно-технічна система
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бархударян М. В. Розробка і наукове обґрунтування методологічних принципів побудови раціональної системи полігонних випробувань / М. В. Бархударян , К. К. Кулагін , І. А. Нос , Б. О. Чумак  // Системи озброєння і військова техніка. — 2009. — № 2. — С. 52-54.