1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(18)'2009
  5. Граничні можливості послаблення зовнішньої завади при оптимальній просторовій обробці реалізацій корисного сигналу і завади, що приймаються, в радіотехнічних системах приморського базування

Граничні можливості послаблення зовнішньої завади при оптимальній просторовій обробці реалізацій корисного сигналу і завади, що приймаються, в радіотехнічних системах приморського базування

М.М. Мінервин, В.Д. Карлов, М.М. Петрушенко, О.Я. Луковський
УДК 621.391.26
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті оцінений вплив тропосфери і підстилаючої поверхні з неоднорідним рельєфом на якість компенсації завадових коливань радіотехнічних системах приморського базування. Отримані співвідношення дозволяють оцінити бокові можливості компенсації завадових коливань, оскільки розгляд проведений стосовно випадку їх проходження через пристрої обробки в яких є оптимальною по критерію максимуму відношення сигнал/завада. Стосовно випадку дії однієї завади, в умовах коли радіус кореляції фазових флуктуацій значно більше розмірів оцінки, отриманий вираз для комплексної амплітуди просторової вагової функції. Використовуючи цей вираз, розроблена функціональна схема каналів просторової обробки і оцінено ослаблення потужності завади запропонованим пристроєм.


Ключові слова: завадові коливання, корисний сигнал, компенсація амплітуди, просторова вагова функція, амплітудно-фазовий розподіл, дисперсія, кореляційний момент
Бібліографічний опис для цитування:
Мінервин М.М., Карлов В.Д., Петрушенко М.М., Луковський О.Я. Граничні можливості послаблення зовнішньої завади при оптимальній просторовій обробці реалізацій корисного сигналу і завади, що приймаються, в радіотехнічних системах приморського базування. Системи озброєння і військова техніка. 2009. № 2(18). С. 99-102.