1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(18)'2009
  5. Граничні можливості послаблення зовнішньої завади при оптимальній просторовій обробці реалізацій корисного сигналу і завади, що приймаються, в радіотехнічних системах приморського базування

Граничні можливості послаблення зовнішньої завади при оптимальній просторовій обробці реалізацій корисного сигналу і завади, що приймаються, в радіотехнічних системах приморського базування

М. М. Мінервин , В. Д. Карлов , М. М. Петрушенко , О. Я. Луковський
УДК 621.391.26
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

У статті оцінений вплив тропосфери і підстилаючої поверхні з неоднорідним рельєфом на якість компенсації завадових коливань радіотехнічних системах приморського базування. Отримані співвідношення дозволяють оцінити бокові можливості компенсації завадових коливань, оскільки розгляд проведений стосовно випадку їх проходження через пристрої обробки в яких є оптимальною по критерію максимуму відношення сигнал/завада. Стосовно випадку дії однієї завади, в умовах коли радіус кореляції фазових флуктуацій значно більше розмірів оцінки, отриманий вираз для комплексної амплітуди просторової вагової функції. Використовуючи цей вираз, розроблена функціональна схема каналів просторової обробки і оцінено ослаблення потужності завади запропонованим пристроєм.
Ключові слова: завадові коливання, корисний сигнал, компенсація амплітуди, просторова вагова функція, амплітудно-фазовий розподіл, дисперсія, кореляційний момент
Бібліографічний опис для цитування:
Мінервин М. М. Граничні можливості послаблення зовнішньої завади при оптимальній просторовій обробці реалізацій корисного сигналу і завади, що приймаються, в радіотехнічних системах приморського базування / М. М. Мінервин , В. Д. Карлов , М. М. Петрушенко , О. Я. Луковський  // Системи озброєння і військова техніка. — 2009. — № 2. — С. 99-102.