1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(18)'2009
  5. Вдосконалення систем контролю безпеки АЕС

Вдосконалення систем контролю безпеки АЕС

П.Ф. Буданов, В.С. Лучков, Д.М. Шалигін
УДК 621.311.2:658.5.011.56
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Проведено аналіз сучасного стану питань безпеки блоків АЕС, що діють, для всього спектру ІС, як внутрішніх, так і викликаних зовнішніми діями, з використанням відомих розроблених методик, оцінено внесок зовнішніх дій в частоти пошкодження активної зони реактора, показано необхідність вироблення заходів щодо захисту від їх наслідків. Обґрунтовано вимоги по впровадженню системи контролю безпеки АЕС як підсистеми АСУ ТП АЕС і запропоновано її функціональний і структурний склад засобів контролю безпеки. Доповнено і застосовано методику відбіркового і граничного імовірнісного аналізу зовнішніх дій, заснована на статистичній обробці інформації за метео-гидрологичними характеристиками і чинниками, що викликаються техногенними умовами в районі майданчика АЕС, а також на аналізі проектних і топологічних особливостей блоку АЕС. Виявлено чинники, що вносять основний внесок до величини риску аварій на АЕС і визначено заходи щодо підвищення безпеки блоків АЕС.


Ключові слова: система і засоби контролю безпеки, ядерно-енергетичні об'єкти, ядерні реактори, реакторне і турбінне відділення, імовірнісні аналізи безпеки
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Буданов П.Ф., Лучков В.С., Шалигін Д.М. Вдосконалення систем контролю безпеки АЕС. Системи озброєння і військова техніка. 2009. № 2(18). С. 135-141.