1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(18)'2009
  5. Детермінанти станів психічного напруження та їх кореляційний аналіз у військовослужбовців які готуються до виконання миротворчих операцій

Детермінанти станів психічного напруження та їх кореляційний аналіз у військовослужбовців які готуються до виконання миротворчих операцій

А.Л. Злотніков, Д.П. Приходько
Тематика статті: Загальні питання
УДК 159.9
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статі відображені основні детермінуючі фактори станів психічного напруження військовослужбовців під час підготовки до діяльності в складі миротворчих підрозділів. Визначені основні компоненти станів психічного напруження. Описані результати кореляційного аналізу залежності станів психічного напруження від детермінуючих компонентів, та встановлена сила їх взаємозв’язку. У статті проведено кореляційний аналіз взаємозалежності детермінант, що зумовлюють стани психічного напруження військовослужбовців при підготовці до виконанні миротворчих операцій та встановити силу взаємодії цих детермінант між собою.


Ключові слова: стани психічного напруження, кореляція, детермінанти, сила взаємозв’язку
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Злотніков А.Л., Приходько Д.П. Детермінанти станів психічного напруження та їх кореляційний аналіз у військовослужбовців які готуються до виконання миротворчих операцій. Системи озброєння і військова техніка. 2009. № 2(18). С. 172-174.