1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(18)'2002
  5. Показники відмовостійкості та реконфігуропридатності НВІС-систем реального часу

Показники відмовостійкості та реконфігуропридатності НВІС-систем реального часу

М.П. Благодарний
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розробляються та досліджуються показники відмовостійкості та реконфігуропридатності НВІС-систем, аналізується доцільність їх застосування.