1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(18)'2002
  5. Стиск матриці знаків двовимірного цілочислового хвильового перетворення

Стиск матриці знаків двовимірного цілочислового хвильового перетворення

Ол. Ю. Стрюк, Ол – р. Ю. Стрюк
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядаються способи компактного подання інформації про знак трансформант двовимірного цілочислового хвильового перетворення.