1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(18)'2002
  5. Методика локалізації фрактально-однорідних ділянок за результатами нагляду

Методика локалізації фрактально-однорідних ділянок за результатами нагляду

Ю.Г. Данік, М.В. Маляров, А.О. Толстая
Анотації на мовах:


Анотация: Дійсна робота присвячена методиці локалізації фрактально-однорідних ділянок поверхні, що підстилає,(море, ліс, посівні лани). Як критерій локалізації фрактально-однорідних ділянок використовується фрактальна розмірність. У роботі показано, що зміни розмірності в залежності від місця розташування ділянки, підлеглі нормальному закону розподілу. Запропоновано алгоритм локалізації фрактально-однорідних ділянок фрактальних природних структур. Отримано границі зміни фрактальної розмірності і вирішальне правило локалізації фрактально-однорідних ділянок.