1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(18)'2002
  5. Ідентифікація осциляторів групового еталона частоти стохастичною моделлю системи пов’язаних осциляторів

Ідентифікація осциляторів групового еталона частоти стохастичною моделлю системи пов’язаних осциляторів

Ю.І. Євдокименко, О.П. Нарєжній
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано метод виявлення, виділення та компенсації флуктуацій частоти та фаз мір у груповому еталоні, що мають квазіперіодичне та стохастичне проявлення, з позицій поведінки групи як багаточастотної автоколивальної системи. Наведено адаптивний алгоритм формування шкали часу, синтезований на основі розробленого методу.