1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(4)'2010
  5. Аналіз впливу відмов на вузлах комутації на часові характеристики процесу передачі даних у режимі виявлення помилок одержувачем

Аналіз впливу відмов на вузлах комутації на часові характеристики процесу передачі даних у режимі виявлення помилок одержувачем

І.О. Романенко, І.В. Рубан, С.В. Алексєєв, Ю.С. Долгий
Анотації на мовах:


Анотация: При передачі інформації в мережах спеціального призначення висока ймовірність виникнення довготривалих пікових навантажень. Проведений аналіз впливу можливих відмов на вузлах комутації на основні часові характеристики процесу передачі даних в режимі виявлення помилок одержувачем. Показано, що збільшення ймовірності втрати пакетів на проміжних вузлах комутації приводить до зростання відносного середнього часу доставки повідомлень для широкого діапазону параметрів і може привести до повного припинення інформаційного обміну.


Ключові слова: передача даних, імовірнісно-часові характеристики, вузол комутації