1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(19)'2002
  5. Концептуальна модель iнтелектуальної бази даних електромагнiтного бiокомплексу

Концептуальна модель iнтелектуальної бази даних електромагнiтного бiокомплексу

А.Р. Корсунов, П.Ф. Поляков
Анотації на мовах:

Розглянута концептуальна модель iнтелектуальної бази даних, що забезпечується запровадженням до системи моделi користувача та формуванням файлiв у глибину