1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(19)'2002
  5. Точність алгоритмів зіставлення зображень, заснованих на інтерполяції вирішальної функції

Точність алгоритмів зіставлення зображень, заснованих на інтерполяції вирішальної функції

В.І. Антюфєєв, І.Є. Бакулін, В.М. Биков, О.М. Гричанюк, Т.В. Мирошнік-Бикова
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано апроксимацію систематичної погрішності визначення координат поточного зображення на еталонному зображенні кубічним поліномом. Здобуто оцінку виграшу в точності місцевизначення навігаційної системи за рахунок компенсації систематичної погрішності