1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(19)'2002
  5. Оцінка перешкодозахищеності декаметрової радіолінії при використанні сигналів із розширенням спектра

Оцінка перешкодозахищеності декаметрової радіолінії при використанні сигналів із розширенням спектра

Ю.В. Стасєв, А.С. Коломієць, О.О. Лаврут
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається можливість використання великих слабокорельованих складних сигналів у декаметровій радіомережі управління і вирішення питань підвищення перешкодозахищеності декаметрової радіомережі під час використання сигналів з псевдовипадковою перебудовою робочої частоти.