1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(19)'2002
  5. Архітектура побудови акустооптичних фільтрів на основі першого та другого бреггівських резонансів

Архітектура побудови акустооптичних фільтрів на основі першого та другого бреггівських резонансів

О.Г. Коробка
Анотації на мовах:


Анотация: У статті показана перспективність застосування акустооптичних фільтрів, які використовують вищі порядки бреггівської дифракції в системах відеоспектральної зйомки, які входять до складу оптоелектронних систем дистанційного зондування, екологічного моніторингу, природокористування. Вказуються особливості акустооптичної взаємодії. Наводяться дані розрахунків та графіки при різноманітних способах забезпечення умов акустооптичної взаємодії.