1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(19)'2002
  5. Квазіоптимальне виявлення парнокорельованих сигналів у сильних пуасонівських шумах

Квазіоптимальне виявлення парнокорельованих сигналів у сильних пуасонівських шумах

Т.О. Стрєлкова, О.М. Стадник, С.І. Калмиков
Анотації на мовах:


Анотация: Запропонована квазіоптимальна схема виявлювача парнокорельованого потоку сигналів на фоні інтенсивних пуасонівських шумів. Суттєво простіша у реалізації, ніж синтезована авторами раніше оптимальна за критерієм Неймана – Пірсона схема виявлювача, ця схема зводиться до підрахунку пар сигналів, рознесених в часі не більше, ніж на інтервал парної кореляції. Наведені умови її застосування та надано їх фізичний аналіз.