1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(19)'2002
  5. Зміст процесу системного аналізу складних систем при оцінці їхньої ефективності

Зміст процесу системного аналізу складних систем при оцінці їхньої ефективності

Ю.С. Литвинов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті на основі системного підходу розглядається процес аналізу складних систем при оцінці їхньої ефективності.