1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(19)'2002
  5. Експериментальні дослідження взаємозв'язку зворотного розсіювання радіохвиль з параметрами грунтів при багаточастотних методах радіолокаційного зондування

Експериментальні дослідження взаємозв'язку зворотного розсіювання радіохвиль з параметрами грунтів при багаточастотних методах радіолокаційного зондування

В.К. Іванов, О.О. Можаєв, О.О. Сілін, С.Є. Яцевич, Є.І. Яцевич
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуті питання можливості отримання інформації про стан ґрунтів за даними багаточастотного радіолокаційного зондування тестових полігонів.