1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(19)'2002
  5. Про один підхід до рішення багатоіндексної задачі планування спостережень по угрупованню космічних об'єктів

Про один підхід до рішення багатоіндексної задачі планування спостережень по угрупованню космічних об'єктів

В.П. Дєдєнок , В.А. Кочура
Анотації на мовах:

Представлено постановку задачі планування спостережень по угрупованню космічних об'єктів. Розглянуто шляхи її рішення, засновані на декомпозиції задачі і застосуванні схеми методу “галузей і границь”