1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(20)'2002
  5. Оцінка ефективності екстремальних впливів при ураженні живучих систем

Оцінка ефективності екстремальних впливів при ураженні живучих систем

А.П. Батуков, В.В. Скляр, В.В. Дігтяренко
Анотації на мовах:


Анотация: Вирішується задача визначення параметрів екстремального впливу шляхом оцінки його ефективності, для показника якої запропоновано аналітичне співвідношення та проведене математичне моделювання.