1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(20)'2002
  5. Алгоритм розрахунку елементів поляризаційної матриці розсіювання цілей з урахуванням впливу характеристик поляризаційного вимірювального базису РЛС із рознесеним прийомом

Алгоритм розрахунку елементів поляризаційної матриці розсіювання цілей з урахуванням впливу характеристик поляризаційного вимірювального базису РЛС із рознесеним прийомом

O.Є. Козаков, В.В. Карнаух
Анотації на мовах:


Анотация: У статті наведені математичні вирази для проведення розрахунків елементів поляризаційної матриці розсіювання мети в лінійному ортогональному поляризаційному вимірювальному базисі радіолокаційної станції з рознесеним прийомом із урахуванням впливу кутів неортогональності й еліптичності ПВБ.