1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(20)'2002
  5. Передумови створення методу автоматизованого проектування цифрових систем, що заснований на просторово-часовій моделі

Передумови створення методу автоматизованого проектування цифрових систем, що заснований на просторово-часовій моделі

О.І. Богатов, А.В. Нізовцев, О.В. Кондратьєва, В.М. Кондратьєв, І.І. Прокопенко
Анотації на мовах:


Анотация: Обґрунтовується вибір математичної моделі елемента обчислювального процесу в мультипроцесорній обчислювальній системі, у якій як процесорний елемент використовуються програмувальні логічні інтегральні схеми, а також вибір адекватної алгоритмічної мови опису структури системи і процесів, що відбуваються в ній, на всіх етапах проектування.