1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(20)'2002
  5. Метод формування простору ознак і класифікації станів складних об'єктів

Метод формування простору ознак і класифікації станів складних об'єктів

О.В. Харченко
Анотації на мовах:


Анотация: Пропонується метод розпізнавання станів складних об'єктів, заснований на використанні вибірки, що навчає, представленої у вигляді емпіричної таблиці. Запропоновано метод ранжирування елементів таблиці з ціллю виділення найбільш значимих ознак. Отримані кількісні оцінки імовірності перебування об'єкта в одному зі станів