1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(20)'2002
  5. Фрактальна модель підстилаючої поверхні в оптичному діапазоні хвиль

Фрактальна модель підстилаючої поверхні в оптичному діапазоні хвиль

Ю.Г. Данік, М.В. Маляров, В.В. Баранов, М.Ю. Пакшин
Анотації на мовах:


Анотация: На основі аналізу статистичних і фрактальних властивостей морської поверхні запропонована фрактальна модель морської підстильної поверхні, яка враховує природні властивості.