1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(20)'2002
  5. Оцінка ймовірнісних характеристик виявлення коротких радіоімпульсів в акустооптичному спектроаналізаторі

Оцінка ймовірнісних характеристик виявлення коротких радіоімпульсів в акустооптичному спектроаналізаторі

О.І. Стрелков, О.О. Копилов, В.В. Коротков
Анотації на мовах:


Анотация: Показано, що виграш співвідношення, що спостерігається, сигнал/шум при просторово-часовій обробці сигналу оптичного датчика в режимі спостереження слабких коротких радіоімпульсів не є коректним критерієм оцінки ефективності роботи акустооптичного спектроаналізатора. Для стабілізації імовірності помилкової тривоги запропоновано одночасно зі зміною ширини просторової імпульсної характеристики схеми обробки змінювати значення порога в схемі виявлювача.