1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(21)'2002
  5. Оцінка перешкодостійкості комбінованих кодів трансформант

Оцінка перешкодостійкості комбінованих кодів трансформант

А.В. Корольов
Анотації на мовах:


Анотация: Виводяться вирази для визначення значення відношення сигнал/шум у комбінованих кодах трансформант дискретного косинусного перетворення при передачі по каналу зв'язку. При цьому враховується різна вага помилок, що виникли в службовій та інформаційній частинах кодових комбінацій.