1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(21)'2002
  5. Дослідження усталеності виробничо-економічних процесів, що описуються поліноміальними моделями

Дослідження усталеності виробничо-економічних процесів, що описуються поліноміальними моделями

В.М. Вартанян, В.Г. Кучмієв, Ю.О. Романенков
Анотації на мовах:


Анотация: Досліджується проблема параметричного синтезу й аналізу виробничих й економічних процесів, що можуть бути описані поліноміальними моделями. Пропонуються методи визначення допустимих інтервалів первинних параметрів на основі алгебраїчних критеріїв Гурвіца та Кларка.