1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(21)'2002
  5. Виявлення помилок у модулярному арифметичному пристрої на базі застосування контрольної основи

Виявлення помилок у модулярному арифметичному пристрої на базі застосування контрольної основи

Л.О. Овчаренко, С.С. Чекалін
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано алгоритм виявлення помилок у модулярному арифметичному пристрої шляхом порівняння залишку по додатковій (контрольній) основі з розрахунковим значенням залишку по цій основі, отриманим з залишків вихідної системи основ із застосуванням тільки модульних арифметичних операцій.