1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(21)'2002
  5. Моделювання процесу прискорення тіл з урахуванням зміни внутрішньої енергії

Моделювання процесу прискорення тіл з урахуванням зміни внутрішньої енергії

В.І. Замятін, Ю.А. Гусак, О.О. Окунєв, І.В. Норинчак
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі розглядається процес прискорення тіла з урахуванням зміни внутрішньої енергії. Вводиться поняття електродинамічного тіла. Для математичного опису процесу прискорення електродинамічного тіла використовується метод теорії ланцюгів із зосередженими параметрами. Показано, що процеси, які протікають у прискорювачі й електродинамічному тілі, можна описати системою нелінійних диференціальних рівнянь Дуффинга.