1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(21)'2002
  5. Адаптивний алгоритм супроводу маневруючих цілей

Адаптивний алгоритм супроводу маневруючих цілей

В.Д. Карлов, Р.Е. Пащенко, С.В. Яровий, М.М. Петрушенко, О.Я. Луковський, А.В. Челпанов
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається алгоритм супроводження маневруючих цілей, який забезпечує непараметричне виявлення маневру цілі та оцінку його інтенсивності. При виявленні маневру здійснюється переключення на фільтр Калмана більш високого порядку, згладжування в якому виконується ураховуючи характеристики маневру.