1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(21)'2002
  5. Статистичні властивості поляризаційних векторів розсіяння завадових сигналів різних типів

Статистичні властивості поляризаційних векторів розсіяння завадових сигналів різних типів

Б.В. Храбростін, О.Ф. Катасонов, А.І. Омельченко
Анотації на мовах:


Анотация: В статті наведені результати аналізу поляризаційно-статистичних характеристик комбінованої завади і сигналу зворотно відбитого від підстиляючої поверхні.