1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(21)'2002
  5. Керування економічними втратами при прийнятті технічних рішень в авіаційному виробництві

Керування економічними втратами при прийнятті технічних рішень в авіаційному виробництві

В.П. Божко, Ю.Ю. Гусєва
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто взаємозв’язок між технічними рішеннями та імовірними додатковими витратами на вдосконалення конструкцій. Запропоновано відповідні матриці, при використання яких можна одержати залежності щодо прийняття таких рішень, які забезпечать мінімальні збитки підприємства.