1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(21)'2002
  5. Оцінка якості регуляризованого управління динамічної системи

Оцінка якості регуляризованого управління динамічної системи

П.О. Качанов, А.О. Зуєв
Анотації на мовах:


Анотация: В статті наведено засіб побудови та використання імітаційної моделі для розрахунку мінімаксного критерію – ймовірності перевищення допустимого порогу по відхиленню від еталонної траєкторії.