1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(21)'2002
  5. Методика оцінки параметрів потоків вимог у багатосупутникових мережних систем

Методика оцінки параметрів потоків вимог у багатосупутникових мережних систем

С.В. Козелков, В.Ф. Столбов
Анотації на мовах:


Анотация: Пропонується методика оцінювання параметрів потоків вимог для адаптивного управління інформаційним обміном у багатоспутникових мережних системах.