1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(21)'2002
  5. Експериментальні дослідження взаємозв'язку зворотного розсіювання радіохвиль з параметрами рослинного покриву

Експериментальні дослідження взаємозв'язку зворотного розсіювання радіохвиль з параметрами рослинного покриву

С.Є. Яцевич
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуті питання можливості отримання інформації про стан грунтів за даними багаточастотного радіолокаційного зондування.


Whoops, looks like something went wrong.