1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(21)'2002
  5. Про можливості безпосередньої реалізації принципу “від алгоритму до структури” у системах автоматизації проектування

Про можливості безпосередньої реалізації принципу “від алгоритму до структури” у системах автоматизації проектування

О.І. Богатов, А.В. Нізовцев, О.В. Кондрат'єва, В.М. Кондрат'єв, І.І. Прокопенко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається методика проектування цифрових систем, в основу якої покладена нова математична модель елемента обчислювального процесу. На прикладі конкретної задачі розглядається автоматизована побудова функціональної схеми обчислювальних пристроїв, що реалізує рішення конкретної задачі.