1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(21)'2002
  5. Про можливості безпосередньої реалізації принципу “від алгоритму до структури” у системах автоматизації проектування

Про можливості безпосередньої реалізації принципу “від алгоритму до структури” у системах автоматизації проектування

О.І. Богатов, А.В. Нізовцев, О.В. Кондрат'єва, В.М. Кондрат'єв, І.І. Прокопенко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається методика проектування цифрових систем, в основу якої покладена нова математична модель елемента обчислювального процесу. На прикладі конкретної задачі розглядається автоматизована побудова функціональної схеми обчислювальних пристроїв, що реалізує рішення конкретної задачі.


Whoops, looks like something went wrong.