1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(21)'2002
  5. Методи автоматизації перевірки (калібрування) вимірювальних приладів без демонтажу в місцях їхньої експлуатації

Методи автоматизації перевірки (калібрування) вимірювальних приладів без демонтажу в місцях їхньої експлуатації

О.О. Каревік
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновані методи підвищення оперативності та точності перевірки (калібрування) електромеханічних засобів вимірювання за рахунок використання регульованих мір калібрувальних сигналів. Отримані аналітичні вирази для оцінки систематичної похибки вимірювань при використанні накопичувального алгоритму.