1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(21)'2002
  5. Алгоритмічні моделі організаційного управління у складних соціотехнічних системах

Алгоритмічні моделі організаційного управління у складних соціотехнічних системах

Є.А. Дружинін, В.О. Бек, Д.О. Горлов
Анотації на мовах:


Анотация: Проаналізовані основні схеми взаємодії між вузлами організаційної структури в процесі виконання робіт проекту. Запропоновані формалізовані моделі протоколів управління в мові регулярних схем алгоритмів.