1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(22)'2002
  5. Метод двохознакового біномінального кодування двійкових даних

Метод двохознакового біномінального кодування двійкових даних

В.В. Бараннік
Анотації на мовах:


Анотация: Викладається метод компактного представлення двійкових даних на основі двовимірного (двохознакового) біномінального кодування. У цьому випадку стиск зображень досягається за рахунок усунення структурної надмірності, обумовленої обмеженим числом одиничних елементів у двійкових серіях.