1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(22)'2002
  5. Визначення показників якості функціонування автоматизованих систем управління

Визначення показників якості функціонування автоматизованих систем управління

С.М. Звігляніч, В.І. Рябуха
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано підхід для визначення показників якості функціонування автоматизованих систем управління (АСУ). Вводиться поняття інформаційного потенціалу пункту управління, інформаційного потенціалу системи управління, мінімального інформаційного потенціалу системи. Отримана кількісна оцінка якості розглянутих АСУ.