1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(22)'2002
  5. Метод оцінки ймовірності інформаційного забезпечення об'єктів джерелами інформації

Метод оцінки ймовірності інформаційного забезпечення об'єктів джерелами інформації

В.М. Більчук, Н.А. Александрікова, О.В. Десятов, І.С. Ніколаєва
Анотації на мовах:


Анотация: Оцінка ймовірності інформаційного забезпечення про об'єкти заснована на розгляді лінгвістичної змінної. Формування функції належностей для її нечітких змінних забезпечує прийняття рішень особою, яка приймає рішення, в умовах нестохастичної невизначеності.