1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(22)'2002
  5. Формулювання задачі обґрунтування вимог до показників надійності радіоелектронних засобів мобільних ЗРК і метод її рішення

Формулювання задачі обґрунтування вимог до показників надійності радіоелектронних засобів мобільних ЗРК і метод її рішення

Б.М. Ланецький, О.О. Звєрєв
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається оптимізаційна задача обґрунтування вимог до надійності радіоелектронних засобів мобільного ЗРК із використанням критерію мінімуму сумарної вартості життєвого циклу і збитку через ненадійність РЕЗ при забезпеченні заданої ефективності застосування ЗРК в очікуваних умовах експлуатації.