1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(22)'2002
  5. Математичні моделі управляємих диференціально-зв’язаних економіко-виробничих процесів

Математичні моделі управляємих диференціально-зв’язаних економіко-виробничих процесів

Н.Е. Хомякова
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуті математичні моделі двовимірних диференціально-зв’язаних процесів в околі експоненційних перехідних програмних траєкторій у неперервному та дискретному часі. Сформульовано задачу оптимального коригувального управління диференціально-зв’язаними процесами стосовно до задачі управління проектами корекції виробництва.