1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(22)'2002
  5. Формування та вибір рішень задачі системного проектування територі-ально розподілених систем обробки інформації

Формування та вибір рішень задачі системного проектування територі-ально розподілених систем обробки інформації

В.В. Бескоровайний
Анотації на мовах:


Анотация: В статті розглянуто підхід до розв’язання проблеми структурного синтезу територіально розподілених систем обробки інформації. На основі раніше виконаної декомпозиції проблеми та аналізу взаємозв’язків визначених задач за вхідними й вихідними даними синтезована схема логічного проектування систем. Запропоновано ітераційний метод формування та вибору раціональних рішень задачі системного проектування територіально розподілених систем.