1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 6(22)'2002
  5. Accounting for the time mismatches in unauthorized detection of the noise radar illumination signals

Accounting for the time mismatches in unauthorized detection of the noise radar illumination signals

Ya.D. Shirman, V.M. Orlenko, S.V. Seleznyov
Annotations languages:


Description: The paper considers the possibilities of unauthorized detection of noise radar signals taking into account uncertainty of the illumination starting time and duration.


Reference:
Shirman, Ia.D., Orlenko, V.M. and Seleznev, S.V. (2002), “Uchet vremennykh rassoglasovanii pri nesanktsionirovannom obnaruzhenii izluchenii shumovykh radiolokatorov”, Information Processing Systems, Vol. 6(22), pp. 252-261.