1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(19)'2009
  5. Удосконалення технічних засобів протидії розповсюдженню хмари забрудненого повітря

Удосконалення технічних засобів протидії розповсюдженню хмари забрудненого повітря

Д.А. Каракуркчі, Ю.Ю. Кошкаров, С.А. Писарєв
Тематика статті: Безпека життєдіяльності
УДК 504.699.8+661.532.502
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті проведено огляд систем колективного захисту, які дозволяють запобігти ураженню людей отруйними речовинами без евакуації й припинення економічної діяльності населення у випадку викиду отруйних речовин поблизу селитебної зони. У роботі запропоновано використання газоаерозольної захисної завіси, обґрунтовано її склад та основні техніко-економічні показники.


Ключові слова: хмара забрудненого повітря, сильно діючі отруйні речовини, газоповітряна захисна завіса, газоаерозольна завіса, колективний захист населення, озоновані розчини, речовина-дегазатор
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Каракуркчі Д.А., Кошкаров Ю.Ю., Писарєв С.А. Удосконалення технічних засобів протидії розповсюдженню хмари забрудненого повітря. Системи озброєння і військова техніка. 2009. № 3(19). С. 103-106.