1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(19)'2009
  5. Удосконалення технічних засобів протидії розповсюдженню хмари забрудненого повітря

Удосконалення технічних засобів протидії розповсюдженню хмари забрудненого повітря

Д. А. Каракуркчі, Ю. Ю. Кошкаров, С. А. Писарєв
Тематика статті: Безпека життєдіяльності
УДК 504.699.8+661.532.502
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

У статті проведено огляд систем колективного захисту, які дозволяють запобігти ураженню людей отруйними речовинами без евакуації й припинення економічної діяльності населення у випадку викиду отруйних речовин поблизу селитебної зони. У роботі запропоновано використання газоаерозольної захисної завіси, обґрунтовано її склад та основні техніко-економічні показники.
Ключові слова: хмара забрудненого повітря, сильно діючі отруйні речовини, газоповітряна захисна завіса, газоаерозольна завіса, колективний захист населення, озоновані розчини, речовина-дегазатор
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Каракуркчі Д. А. Удосконалення технічних засобів протидії розповсюдженню хмари забрудненого повітря / Д. А. Каракуркчі, Ю. Ю. Кошкаров, С. А. Писарєв  // Системи озброєння і військова техніка. — 2009. — № 3. — С. 103-106.