1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(22)'2002
  5. Розпізнавання вхідних радіосигналів по нелінійному відгуку акустооптичного спектроаналізатора

Розпізнавання вхідних радіосигналів по нелінійному відгуку акустооптичного спектроаналізатора

О.І. Стрелков, Г.Г. Писарьонок, В.В. Карнаух
Анотації на мовах:


Анотация: Стаття присвячена обліку нелінійності акустооптичного перетворення по потужності прийнятого радіосигналу. Запропоновано алгоритм обліку нелінійності, заснований на методах розпізнавання сигналів із використанням навчальної вибірки.