1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(22)'2002
  5. Метод побудови криптографічно стійких булевих функцій з контролюємим алгебраїчним ступенем

Метод побудови криптографічно стійких булевих функцій з контролюємим алгебраїчним ступенем

Ю.А. Ізбенко, O.В. Івашкін
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропоновано метод побудови криптографічно стійких булевих функцій з контролюємим алгебраїчним ступенем, який дозволяє підвищити стійкість схем перетворення інформації до методів криптоаналізу.