1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(24)'2003
  5. Оптимальна фільтрація і прогнозування економіко-виробничих процесів у реальному масштабі часу

Оптимальна фільтрація і прогнозування економіко-виробничих процесів у реальному масштабі часу

Н.Е. Хомякова
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто задачу фільтрації та прогнозування нестаціонарних послідовностей, що складаються з поліноміальної та авторегресійної компонент, які спостерігаються разом з дискретним білим шумом. Сформульована математична постановка задачі, наведені основні співвідношення для алгоритму фільтра Калмана. Синтезований алгоритм використано для обробки балансового прибутку підприємства.