1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(24)'2003
  5. Модифіковане зональне кодування зображень при послідовному об’єднанні груп коефіцієнтів перетворення

Модифіковане зональне кодування зображень при послідовному об’єднанні груп коефіцієнтів перетворення

С.В. Малахов, В.І. Новіков, М.В. Крижевський
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянутий метод кодування відеоінформації, який дозволяє скоротити об’єм відеоданих. Проведений порівняльний аналіз підтвердив поліпшені характеристики запропонованого методу відносно зонального методу, що широко використовується