1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(24)'2003
  5. Про захисні властивості корпусів-екранів радіоелектронних засобів в умовах дії несинусоїдальних випромінювань

Про захисні властивості корпусів-екранів радіоелектронних засобів в умовах дії несинусоїдальних випромінювань

В.Д. Сахацький
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається особливість екранування несинусоїдальних випромінювань корпусами радіоелектронних засобів.