1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(24)'2003
  5. Уточнений алгоритм виміру координат джерела випромінювання при обробці просторової фазової структури приймаємого рознесеною кореляційно-базовою системою сигналу

Уточнений алгоритм виміру координат джерела випромінювання при обробці просторової фазової структури приймаємого рознесеною кореляційно-базовою системою сигналу

Є.С. Рощупкин
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано метод виміру координат джерел власного випромінювання в пасивній радіолокації, що дозволяє знизити апаратурні витрати. Проведено дослідження помилок визначення координат, отриманих при вимірі. Проведено перевірку працездатності запропонованого методу.